Categories
News

AquaCloud fremhevet i ny rapport fra regjeringen

In en fersk rapport ‘Vår nye digitale hverdag’ fremhever Kommunal- og moderniseringsdepartementet noen av de mulighetene som digitalisering byr på for samfunnet og næringslivet. Fokuset er å vise de mulighetene og næringsnytten som digitalisering medfører.

“[…] eg håpar vi får vist fram nokre av dei moglegheitene som finst – både gjennom beskrivinga av tiltak frå regjeringa og gjennom dei mange eksempla. Tanken er å vise fram noko som enten kan bidra direkte til– eller vere til inspirasjon for – digital næringsutvikling i heile landet. Eg trur vi kan bli flinkare til å vise fram dei gode eksempla og heie på suksessane. I dette dokumentet vil eg gjere nettopp det!”

Distrikts og Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

For å illustrere næringsnytten av digitalisering i samfunnet trekkes AquaCloud frem som et eksempel på hvordan havbruksnæringen samarbeider om å dele data.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet planlegger et eget digitalt møte med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland rettet mot næringsrettet digitalisering den 4. februar, i samarbeid med DigitalNorway.

Hele rapporten kan leses her.