Categories
News

To nye oppdrettere blir med på datadelingsprosjekt

Rett før nyttår fikk AquaCloud to nye dataleverandører med på laget – Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett.

Vi meiner datadeling og standardisering gjer det lettare å ta valg basert på kunnskap, sier Daglig leder i Marø Havbruk, Elin Tveit Sveen, på vegne av Marø Havbruk og E. Karstensen.

De er begge familieeide oppdrettsselskaper og har drevet samdrift siden 1996. Elin Tveit Sveen forteller at datadeling blir viktig for den videre utviklingen av næringen, og et fortrinn for de som deltar.

Ønsker å få opp delingsviljen

Kristian Blom, Daglig leder i AquaCloud, forteller at han er fornøyd med å få med Marø Havbruk og E. Karstensen på datadelingslaget. Han håper likevel at flere oppdrettsselskaper blir med.

Det å få opp delingsvilje gjør dataene våre mer attraktive og gjør det mulig å skape innsikt med data, som er det ultimale målet, sier Blom.

Nå har de ni dataleverandører, men hva kan deling av data bidra til? Data gir innsikt forteller han, og legger til at næringen er på en reise fra å bli erfaringsbasert til å bli innsiktsbasert – gjennom data.

Kraften ligger i at det er mange som samler inn data for næringen. Det er da vi virkelig kan lære noe. 

Blom forteller videre at de skal jobbe med å få i gang flere konkrete prosjekter sammen med oppdretterne.

Vi kommer også til å gjøre store løft i arbeidet rundt sensorstandarden, nye initiativ rundt fiskehelse og fiskevelferd, blant annet innen standardisering. Vi skal også utvide dataplattformen, forteller han.