Categories
News

To nye oppdrettere blir med på datadelingsprosjekt

Rett før nyttår fikk AquaCloud to nye dataleverandører med på laget – Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett.

Categories
News

Stor interesse for webinar om datadeling i havbruksnæringen

1. september inviterte AquaCloud til webinar om datadeling i havbruksnæringen. 250 deltakere fra hele landet fulgte med når et høykompetent lag av innleggsholdere delte av sin kunnskap og sitt perspektiv.

Categories
News

Ny felles klassifisering av tapsårsaker vil bidra til redusert dødelighet i akvakultur

AquaCloud lanserer nå et system for enhetlig klassifisering av taps- og dødsårsaker i akvakultur. Systemet er utarbeidet av NMBU Veterinærhøgskolen på oppdrag fra AquaCloud og i nært samarbeid med havbruksbedrifter og andre fagmiljøer i næringen. Dette vil være et sentralt verktøy til økt innsikt i årsakssammenhenger og prioritering av målrettede tiltak for å redusere tap […]

Categories
News

What is AquaCloud?

In this series of six podcast episodes, LØRN interviews AquaCloud to answer this question. You will learn about this industry-wide data collaboration in the Norwegian aquaculture industry from different perspectives: Trond Kathenes the Chief Digital Officer in Grieg Seafood, Geir Lasse Taranger the Research Director at Institute of Marine Research, and many more. Available on […]

Categories
News

AquaCloud fremhevet i ny rapport fra regjeringen

In en fersk rapport ‘Vår nye digitale hverdag’ fremhever Kommunal- og moderniseringsdepartementet noen av de mulighetene som digitalisering byr på for samfunnet og næringslivet. Fokuset er å vise de mulighetene og næringsnytten som digitalisering medfører. “[…] eg håpar vi får vist fram nokre av dei moglegheitene som finst – både gjennom beskrivinga av tiltak frå regjeringa […]

Categories
News

Bedre beslutningsgrunnlag og raskere innovasjon med ny standard for sensordata

AquaCloud har sammen med partnere utviklet en ny, åpen standard som bidrar til å frigjøre potensialet i ulike sensorer i oppdrettsmerder på sjø. Sensorer som støtter standarden, kan nå tilby enklere tilgang til mer detaljerte målinger og integrasjon med systemer som kan utnytte data i innovative løsninger for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. I havbruksselskapene i […]

Categories
News

Styrket fiskevelferd og redusert dødelighet starter med bedre klassifisering av tapsårsaker

En standard for klassifisering av taps- og dødsårsaker kan gi store gevinster i form av bedre innsikt til valg av tiltak for reduksjon av tap og dødelighet. Dette er konklusjonen fra et forprosjekt utført av Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen på oppdrag av AquaCloud og NCE Seafood Innovation. Modeller viser at moderate forbedringer gir […]

Categories
News

Progress despite difficult circumstances

The standardization project for Sensor Data in the aquaculture industry is steadily making progress towards its first version. This in spite of the current situation we all find ourselves in now. Work has been more challenging without the possibility to travel and meet face to face, but we are positive we will soon see results […]

Categories
News

Growing industry interest for AquaCloud

For the project aimed at standardizing sensor data, AquaCloud has received a wide industry support. The list of interested companies registered for the project is growing every day. 36 companies attended the kick-off and in total 61 companies have registered on different levels in the project. Here is the list of companies registered today: Aanderaa […]

Categories
News

Over 50 engaged participants at the kick-off

The kick-off event for Aquacloud 2.0: Sensor Data Standard was a great success with over 50 engaged participants! Everything is now set to start our efforts in working our way towards an industry wide standard for sensor data.