What’s happening

Nytt analyseverktøy gir nye muligheter

Denne høsten har AquaCloud innlemmet et analyseverktøy i datadelingsplattformen sin, noe som gir deltagende havbruksselskaper nye muligheter. Ved hjelp av verktøyet kan de få tilgang til omfattende og detaljerte datasett som tidligere har vært utilgjengelig, forteller daglig leder, Kristian Blom. – Vi samler inn data fra over 50% av den norske biomassen av laks og…

Samarbeid gir innsikt i hvorfor fisken dør

Den norske havbruksnæringen har lenge kjempet for å forstå og redusere den høye dødeligheten i oppdrett av laks og ørret. Nå kan et nytt samarbeidsprosjekt gi noen av svarene industrien leter etter.

Stor interesse for webinar om datadeling i havbruksnæringen

1. september inviterte AquaCloud til webinar om datadeling i havbruksnæringen. 250 deltakere fra hele landet fulgte med når et høykompetent lag av innleggsholdere delte av sin kunnskap og sitt perspektiv.

Ny felles klassifisering av tapsårsaker vil bidra til redusert dødelighet i akvakultur

AquaCloud lanserer nå et system for enhetlig klassifisering av taps- og dødsårsaker i akvakultur. Systemet er utarbeidet av NMBU Veterinærhøgskolen på oppdrag fra AquaCloud og i nært samarbeid med havbruksbedrifter og andre fagmiljøer i næringen. Dette vil være et sentralt verktøy til økt innsikt i årsakssammenhenger og prioritering av målrettede tiltak for å redusere tap…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Contact

Jørn Torsvik
Project Manager
jorn@aquacloud.ai

Thormøhlens gate 51,
5006 Bergen,
Norway