What’s happening

Stor interesse for webinar om datadeling i havbruksnæringen

1. september inviterte AquaCloud til webinar om datadeling i havbruksnæringen. 250 deltakere fra hele landet fulgte med når et høykompetent lag av innleggsholdere delte av sin kunnskap og sitt perspektiv.

Ny felles klassifisering av tapsårsaker vil bidra til redusert dødelighet i akvakultur

AquaCloud lanserer nå et system for enhetlig klassifisering av taps- og dødsårsaker i akvakultur. Systemet er utarbeidet av NMBU Veterinærhøgskolen på oppdrag fra AquaCloud og i nært samarbeid med havbruksbedrifter og andre fagmiljøer i næringen. Dette vil være et sentralt verktøy til økt innsikt i årsakssammenhenger og prioritering av målrettede tiltak for å redusere tap…

What is AquaCloud?

In this series of six podcast episodes, LØRN interviews AquaCloud to answer this question. You will learn about this industry-wide data collaboration in the Norwegian aquaculture industry from different perspectives: Trond Kathenes the Chief Digital Officer in Grieg Seafood, Geir Lasse Taranger the Research Director at Institute of Marine Research, and many more. Available on…

AquaCloud fremhevet i ny rapport fra regjeringen

In en fersk rapport ‘Vår nye digitale hverdag’ fremhever Kommunal- og moderniseringsdepartementet noen av de mulighetene som digitalisering byr på for samfunnet og næringslivet. Fokuset er å vise de mulighetene og næringsnytten som digitalisering medfører. “[…] eg håpar vi får vist fram nokre av dei moglegheitene som finst – både gjennom beskrivinga av tiltak frå regjeringa…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Contact

Jørn Torsvik
Project Manager
jorn@aquacloud.ai

Thormøhlens gate 51,
5006 Bergen,
Norway