What’s happening

Ny felles klassifisering av tapsårsaker vil bidra til redusert dødelighet i akvakultur

AquaCloud lanserer nå et system for enhetlig klassifisering av taps- og dødsårsaker i akvakultur. Systemet er utarbeidet av NMBU Veterinærhøgskolen på oppdrag fra AquaCloud og i nært samarbeid med havbruksbedrifter og andre fagmiljøer i næringen. Dette vil være et sentralt verktøy til økt innsikt i årsakssammenhenger og prioritering av målrettede tiltak for å redusere tap […]

What is AquaCloud?

In this series of six podcast episodes, LØRN interviews AquaCloud to answer this question. You will learn about this industry-wide data collaboration in the Norwegian aquaculture industry from different perspectives: Trond Kathenes the Chief Digital Officer in Grieg Seafood, Geir Lasse Taranger the Research Director at Institute of Marine Research, and many more. Available on […]

AquaCloud fremhevet i ny rapport fra regjeringen

In en fersk rapport ‘Vår nye digitale hverdag’ fremhever Kommunal- og moderniseringsdepartementet noen av de mulighetene som digitalisering byr på for samfunnet og næringslivet. Fokuset er å vise de mulighetene og næringsnytten som digitalisering medfører. “[…] eg håpar vi får vist fram nokre av dei moglegheitene som finst – både gjennom beskrivinga av tiltak frå regjeringa […]

Bedre beslutningsgrunnlag og raskere innovasjon med ny standard for sensordata

AquaCloud har sammen med partnere utviklet en ny, åpen standard som bidrar til å frigjøre potensialet i ulike sensorer i oppdrettsmerder på sjø. Sensorer som støtter standarden, kan nå tilby enklere tilgang til mer detaljerte målinger og integrasjon med systemer som kan utnytte data i innovative løsninger for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. I havbruksselskapene i […]

Styrket fiskevelferd og redusert dødelighet starter med bedre klassifisering av tapsårsaker

En standard for klassifisering av taps- og dødsårsaker kan gi store gevinster i form av bedre innsikt til valg av tiltak for reduksjon av tap og dødelighet. Dette er konklusjonen fra et forprosjekt utført av Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen på oppdrag av AquaCloud og NCE Seafood Innovation. Modeller viser at moderate forbedringer gir […]

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Contact

Jørn Torsvik
Project Manager
jorn@aquacloud.ai

Thormøhlens gate 51,
5006 Bergen,
Norway