What’s happening

AquaCloud fremhevet i ny rapport fra regjeringen

In en fersk rapport ‘Vår nye digitale hverdag’ fremhever Kommunal- og moderniseringsdepartementet noen av de mulighetene som digitalisering byr på for samfunnet og næringslivet. Fokuset er å vise de mulighetene og næringsnytten som digitalisering medfører. “[…] eg håpar vi får vist fram nokre av dei moglegheitene som finst – både gjennom beskrivinga av tiltak frå regjeringa […]

Bedre beslutningsgrunnlag og raskere innovasjon med ny standard for sensordata

AquaCloud har sammen med partnere utviklet en ny, åpen standard som bidrar til å frigjøre potensialet i ulike sensorer i oppdrettsmerder på sjø. Sensorer som støtter standarden, kan nå tilby enklere tilgang til mer detaljerte målinger og integrasjon med systemer som kan utnytte data i innovative løsninger for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. I havbruksselskapene i […]

Styrket fiskevelferd og redusert dødelighet starter med bedre klassifisering av tapsårsaker

En standard for klassifisering av taps- og dødsårsaker kan gi store gevinster i form av bedre innsikt til valg av tiltak for reduksjon av tap og dødelighet. Dette er konklusjonen fra et forprosjekt utført av Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen på oppdrag av AquaCloud og NCE Seafood Innovation. Modeller viser at moderate forbedringer gir […]

Progress despite difficult circumstances

The standardization project for Sensor Data in the aquaculture industry is steadily making progress towards its first version. This in spite of the current situation we all find ourselves in now. Work has been more challenging without the possibility to travel and meet face to face, but we are positive we will soon see results […]

Growing industry interest for AquaCloud

For the project aimed at standardizing sensor data, AquaCloud has received a wide industry support. The list of interested companies registered for the project is growing every day. 36 companies attended the kick-off and in total 61 companies have registered on different levels in the project. Here is the list of companies registered today: Aanderaa […]

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Contact

Jørn Torsvik
Project Manager
jorn@aquacloud.ai

Thormøhlens gate 51,
5006 Bergen,
Norway